Per 2019 houdt de ZeeVISpas op te bestaan.

Had jij afgelopen jaar een ZeeVISpas? In dit bericht lees je precies welke gevolgen dit voor jou heeft.

In 2019 kun je voor hetzelfde bedrag als dat je voor de ZeeVISpas betaalde, een jaar lang van de ‘gewone’ VISpas gebruik maken. Hiermee worden je sportvisserijmogelijkheden flink verruimd.

Aanleiding verdwijnen ZeeVISpas

 

Sportvisserij Nederland heeft de afgelopen jaren geprobeerd om tot een verplicht document te komen voor alle zeesportvissers.
Dit zodat de sportvisserij aan en op zee beter kan worden gereguleerd en de belangen van de zoute sportvissers bij de politiek beter voor het voetlicht kunnen worden gebracht.
De ZeeVISpas had hierin een rol kunnen spelen, maar vorig jaar is na een lang traject gebleken dat het ministerie en de politiek deze wens niet onderschrijven.

Kleine groep
Sinds de introductie loopt het aantal ZeeVISpassen jaarlijks terug, tot 2.941 stuks in 2017. Dat is 0,5% van de bij Sportvisserij Nederland aangesloten sportvissers.
De kosten van de uitgifte van de ZeeVISpas zijn net zo hoog als de inkomsten.
Daarmee is dit een extra administratieve last en een onnodige uitzondering in het visdocumentenstelsel.
De mogelijkheden van het document zitten immers ook in de VISpas.
Sportvisserij Zuidwest Nederland heeft daarom het initiatief genomen om de ZeeVISpas af te schaffen, wat de afgelopen maanden door de andere federaties unaniem is goedgekeurd.

Zelfde tarief

De ZeeVISpas was voor de sportvisser een stuk goedkoper dan de VISpas.
Om de overgangsperiode soepel te laten verlopen, geeft Sportvisserij Nederland de voormalige ZeeVISpashouders voor 2019 een korting op de afdracht voor de VISpas.
Deze korting op de afdrachten wordt verstrekt aan de hengelsportverenigingen die de ZeeVISpas aanboden.
Door het overgaan van de vispasadministratie naar sportvisserij Nederland zal deze korting door hun doorberekend worden aan onze leden