In de jaarlijkse algemene ledenvergadering presenteer, namens het dagelijks bestuur, de penningmeester het financiële jaarverslag.
De kascommissie controleert de financiële verantwoording.

Onze kascommissie bestaat uit minimaal twee leden

De kascommissie bestaat op dit moment uit.

Commissielid:  Vacant
Commissielid:  Vacant

Helaas hebben wij op dit moment geen kascommissie meer, dit betekend onder meer dat het bestuur heeft besloten de jaarcijfers te laten controleren door een boekhouderskantoor.
Dit brengt elke jaar weer kosten met zich mee die wij als vereniging liever ergens anders aan besteden.
Ben ook jij van mening dat we deze kosten beter op de bank kunnen houden kijk dan eens op onze vacature pagina en misschien ben jij wel een van de leden van de nieuwe kascommissie