enquête Fisk en Wetter

Beste sportvisser,

Fisk&Wetter is ‘hét hengelsportmagazine van Frysln’. Sportvisserij Frysln wil graag weten hoe sportvissers tegen het verenigingsblad Fisk&Wetter aankijken. Het betreft de 16 pagina’s die zijn ingevoerd in Het Visblad en specifiek het Friese sportvissersnieuws vermeldt, inclusief het verenigingsnieuws van uw Hengelsportvereniging. Hoe vaak leest u het verenigingsblad? Wat vindt u van de onderwerpen die aan bod komen? Wat vindt u van het aantal keer per jaar dat het verenigingsblad verschijnt? En kan het verenigingsblad Fisk&Wetter nog op andere manieren worden ingezet, bijvoorbeeld via social media of via nieuwsberichten via de mail?

Sportvisserij Frysln laat onderzoeksbureau Partoer daarom een onderzoek uitvoeren naar de ervaring met het verenigingsblad Fisk&Wetter en de behoeften van sportvissers voor de toekomst. Partoer is een onafhankelijk onderzoeksbureau in Leeuwarden, dat veel onderzoek doet bij inwoners van Frysln over onderwerpen die spelen in onze samenleving of bij verenigingen in onze provincie.

De gegevens die u invult worden anoniem behandeld en kunnen op geen enkele manier naar u worden herleid. Uw mening vinden we belangrijk. Met de resultaten van het onderzoek wil Sportvisserij Frysln de ervaring van sportvissers met het verenigingsblad in beeld brengen en kijken naar de toekomst van Fisk&Wetter. We nodigen u daarom van harte uit om de vragenlijst in te vullen. Uw mening helpt ons verder!

U kunt meedoen door de vragenlijst online in te vullen. U kunt de vragenlijst invullen tot en met 1 december 2019. Dit kan op de computer, laptop, tablet of mobiele telefoon. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Om u te bedanken voor uw inzet worden onder de deelnemers enkele sportvisprijzen verloot.

U kunt de vragenlijst vinden door op de link te klikken: www.partoer.nl/fisk&wetter

Heeft u vragen over het onderzoek? Of vragen over Sportvisserij Frysln?
Dan kunt u contact opnemen met Pyt Achenbach van Sportvisserij Frysln via 06 42 25 57 11 of pyt@visseninfriesland.nl.
Heeft u vragen over de vragenlijst of over uw privacy?
Dan kunt u contact opnemen met Lotte Piekema van Partoer via 06 15 42 36 54 of lpiekema@partoer.nl.

Alvast hartelijke bedankt voor het invullen van de vragenlijst.