Het doel van de vereniging 

Onze vereniging heeft zich ten doel gesteld.

a. het bevorderen van de hengelsport als sportieve recreatie;
b. het beschermen en verbeteren van de visstand;
c. het behartigen van de belangen op hengelsportgebied van de sportvissers in het algemeen
en van de leden en de jeugdleden van de vereniging in het bijzonder

De vereniging tracht haar doelstellingen te bereiken, hetzij zelfstandig, hetzij in samenwerking met andere hengelsportverenigingen, hetzij door aansluiting bij en in samenwerking met overkoepelende organisaties door:

a. het kopen, huren of op andere wijze, met of zonder lasten, ter beschikking krijgen van vis-en looprecht, viswater, terreinen, opstallen en van overige zaken, die de beoefening van de hengelsport kunnen bevorderen;
b. te streven naar wettelijke regelingen en andere overheidsmaatregelen, waardoor de belangen van de hengelsport worden gewaarborgd en mogelijk bevorderd.
c. het in stand houden en verbeteren van een milieu dat aan de beoefening van de hengelsport zoveel mogelijk kansen bied;
d. het zo nodig uitzetten van vissoorten die voor de hengelsport en/of het milieu van belang zijn of kunnen zijn en overigens het
zoveel mogelijk op peil houden van de visstand in het ter beschikking van de (jeugd)leden staande viswater
e. alle overige wettige middelen welke de doelstellingen van de vereniging kunnen bevorderen.