Viscoach

In Nederland vissen jaarlijks een half miljoen kinderen jonger dan 14 jaar.
Een groot deel van deze kinderen zal lid moeten zijn van een hengelsportvereniging om te mogen vissen in viswater in de omgeving.
Dat betekent dat wij als hengelsportvereniging in principe bijna evenveel jeugdige leden als volwassen leden kunnen hebben.
Door vissende kinderen goed te begeleiden, nemen wij als hengelsportvereniging onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en de zorg voor de vis, het water en de natuur serieus.

 

Tijdens de cursus Viscoach leer je een ‘Vissen voor kids’ programma te organiseren.
Dit programma hebben wij speciaal ontwikkeld voor kinderen van ongeveer 8 tot 12 jaar.
Tijdens het ‘Vissen voor kids’ programma leren ze alles wat ze moeten weten om ‘een goede visser’ te worden.
Het is de taak van een viscoach om ervoor te zorgen dat dit op een leuke en enthousiaste manier gebeurt.
Tijdens de cursus Viscoach leer je met groepen kinderen om te gaan, kinderen op hun gemak te stellen en ze te interesseren en enthousiast te maken voor de activiteiten die ze gaan ondernemen.
Daarnaast maak je kennis met verschillende manieren om kinderen iets te leren

De cursus biedt je als viscoach een basis voor:

1. omgaan met kinderen
2. didactiek
3. kennis van vistechniek en de biologie van vis en water
4. vaardigheden op het gebied van vistechniek
5. het organiseren van het ‘Vissen voor kids’ programma

Viscoach word je niet in één dag.
We verwachten dan ook dat de cursisten zich vooraf op de cursus voorbereiden.
Om ervoor te zorgen dat de cursisten zich optimaal kunnen voorbereiden op de cursus, heeft sportvisserij Nederland  een thuiswerkprogramma bedacht.
Het materiaal dat je thuis gaat bestuderen bestaat uit:
• cursusboekje Viscoach
• online video’s Vissen voor kids
• boekje ‘Leer vissen met de vaste hengel’
• Jeugdpakket Zoetwatervissen
• docentenhandleiding bij het Jeugdpakket

Bij zowel de cursus viscoach als ook bij de cursus vismeester dient de cursusist een verklaring omtrent gedrag (v.o.g. ) te kunnen overleggen.
Deze v.o.g. dient voor aanvang van de cursus in bezit te zijn van de federatie of van sportvisserij Nederland.
Als lid van de hengelsportvereniging kan je de v.o.g.  hier gratis  aanvragen

Lijkt het je leuk om als viscoach aan de gang te gaan, en samen met onze vismeesters de meest uiteenlopende activiteiten te organiseren voor de jeugd?
Stuur dan een e-mail aan info@hsvoplokut.nl

Vermeld hierin je naam,adres,woonplaats,telefoonnummer en leeftijd (minimaal 16 jaar)

Na ontvangst van je e-mail nemen we zo spoedig mogelijk contact met je op voor het maken van een kennismakingsafspraak.
Deze afspraak vind meestal plaats ten kantoren van sportvisserij Fryslân
Hierbij is de portefeuillehouder jeugd van de federatie aanwezig alsmede een van onze vismeesters

Cursus afgerond? Een van onze vismeesters neemt contact met je op en samen met hem kan je dan leuke activiteiten organiseren voor de jeugd bij jouw in de buurt