De jeugdcommissie

Doel: Ondersteuning en stimulering van de jeugdvisserij bij hsv Op lok út

Het Jeugdcommissie bestaat uit een portefeuillehouder (voorzitter van de commissie en lid van het Algemeen Bestuur),en één of meerdere commissieleden.
De jeugdcommissie komt minimaal eens per kwartaal samen voor de uitvoering van hun commissiewerk.

Leden jeugdcommissie

Op dit moment bestaat de commissie uit:

Portefeuillehouder

Michel Kerkhof

Vismeesters

Michel Kerkhof
Foeke visser
Vacant

Viscoaches

Foeke Visser
Michel Kerkhof
Vacant ( 6 x )

Commissielid tot 14 jaar:

Vacant ( 3x )

Commissielid tot 18 jaar:

Vacant ( 3x )

Hoofddoel
Het promoten en stimuleren van de sportvisserij voor de jeugd.
Het organiseren en ondersteunen van de jeugdactiviteiten binnen de vereniging.

Taken binnen de portefeuille:

  • Organiseren van activiteiten voor de jeugd van de vereniging.
  • Ondersteunen van jeugdactiviteiten binnen de vereniging.
  • Verzorgen van vislessen op basisscholen.
  • Verzorgen van vervolglessen na de basis visles.