Ledenadministratie over naar sportvisserij Nederland

De ledenadministratie vervult een belangrijke en zeer arbeidsintensieve rol in het verenigingsleven.
Het versturen van de acceptgiro’s en herinneringen, het maken van incassobestanden en het registreren van de betalingen kostte onze vereniging veel tijd,geld en energie.
Het bestuur heeft daarom besloten om gebruik te maken van de service ledenadministratie van Sportvisserij Nederland.

Wat houdt dit precies in voor u?

Sportvisserij Nederland zal begin november de contributie incasseren namens HSV Op lok ût.
De leden zonder automatische incasso ontvangen half november een factuur met acceptgiro en machtigingsformulier.
Na betaling stuurt Sportvisserij Nederland de VISpas rechtstreeks naar u toe.
Dit houdt echter in dat de leden, die veranderingen willen doorgeven, of vragen hebben betreffende de betaling van de VISpas of de ontvangen factuur, dit nu rechtstreeks moeten doen bij Sportvisserij Nederland
per e-mail: ledenadministratie@vispas.nl of via
telefoon 0900-20 25 358 (€1,- per gesprek).
Sportvisserij Nederland is tijdens werkdagen tussen 09:00-17:00 te bereiken
Zij kunnen eventuele problemen meteen oplossen.
Bovendien is er voor onze vereniging nu altijd continuïteit
wat betreft de ledenadministratie.
Let op, voor de betaling geldt dus een andere IBAN, namelijk NL04 INGB 0650 3938 72 ten name van Sportvisserij Nederland.